Posted by admin | Możliwość komentowania Najważniejsze metody wykonywania wyceny firm została wyłączona

Najważniejsze metody przeprowadzania wyceny przedsiębiorstw
Dobrze przeprowadzona wycena spółek jest niezwykle istotna, jeżeli planuje się ją potem wykorzystać na przykład przy zbyciu. Dlatego przede wszystkim należy wybrać odpowiednich profesjonalistów, którzy zajmą się tą sprawą, z praktyką i doświadczeniem przy realizacji takich prac. Najdrobniejszy nawet szczegół, na przykład taki jak utrata wartości aktywów ma ogromne znaczenie, co potem w znacznym stopniu zaważyć może na ostatecznej wartości. Dużo zależy też od rodzaju przyjętej wyceny, aktualnie najbardziej popularne są trzy z nich. Metoda porównawcza polega na tym, że końcową wartość firmy szacować się będzie porównując inne przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży sprzedającego. W przypadku metody majątkowej dodaje wszystkie aktywa firmy, a potem pomniejsza otrzymaną wartość o pasywa. Stosowaną dość często przez finansistów jest także dochodowa metoda, z kolei przy niej podstawą są planowane dochody przedsiębiorstwa, pomniejszone o wydatki związane z prowadzenie działalności.

Artykuły sponsorowane

Comments are closed.